Presentationer

CK Secure

Vänligt, utbrett, överflödigt,

och för alla.

Presentationer

 

Varje morgon vaknar vi och återfår medvetande -det är i sig en helt fantastisk händelse - men vad är det vi faktiskt återfår?

 

 

Kraften i att inte veta - och i att vara sårbar!

 

 

Kroppsspråket skapar andras uppfattning - och vår egen uppfattning!

 

 

- Internet i princip all information!