Resultat

CK Secure

Vänligt, utbrett, överflödigt,

och för alla.

Resultat

Genom att redovisa utgifter, intäkter och nedlagd tid, vill jag visa om detta projekt skapar ett mervärde och resultat. - I mitt fall kommer jag att ge intäkterna till hjälporganisationer.

 

Det känns roligt att det uppskattade värdet har stigit (2013-08-12) - till över 4000 SEK.

Källa: urlspion.se

Utgifter

Datum

Mottagare

Belopp (SEK)

Beskrivning

2012-09-07

LOOPIA

99,00

Registrering av domän

2012-09-17

.SE

25,00

Flytt av domän

 

One.com

144,00

Webbhotell 12 månader

 

 

115,00

Uppläggningsavgift

 

 

71,00

+25% moms2012-09-17

2013-07-26

One.com

323,75

Förnyelse av domän och webbhotell

2014-07-25

One.com

368,75

Förnyelse av domän och webbhotell

 

Summa:

1146,50

SEK

Intäkter

Datum

Mottagare

Belopp (SEK)

Beskrivning

2013-08-28

Claes Kilgren

701,24

Google utbetalning

2014-10-23

Claes Kilgren

723,76

Google utbetalning

 

 

 

 

 

Summa:

1425,00

SEK

Utbetalt stöd

Nedlagd tid

Datum

Mottagare

Belopp (SEK)

Beskrivning

2013-08-29

UNHCR

700

http://www.unhcr.se/se/syriens-folk-flyr-foer-sina-liv.html?tx_n4munhcrdonation_pi1%5Bpurpose%5D=2

2014-10-23

We Effect

700

We Effect hjälper fattiga att själva bekämpa fattigdom. - http://www.weeffect.se

 

Summa:

1400,00

SEK

Datum

Använd tid

Beskrivning

 

 

 

2012-09-06

10:00

Planering och förberedelser

2012-09-07

01:00

Registrerade domän

2012-09-09

05:00

Skapade cksecure.se

2012-09-09

03:00

Ansökte om Google AdSense

2012-09-10

01:00

Skapade konto för Google Analytics

2012-09-11

04:00

Omstrukturerade och justerade för AdSense

2012-09-11

01:00

Använde Google Analytics

2012-09-13

03:00

Skapade sidan Dokument

2012-09-16

06:00

Skapade Test och Kommentar

2012-10-24

08:00

Skapade Media och diverse uppdateringar

2012-12-23

01:00

Utförde justeringar och delade upp sidan Media i Musik och Presentationer

2013-02-04 - 2013-10-05

07:00

la upp sidan CV och plockade bort Test" och Kommentarer.

Uppdaterade Google Adsense med PIN-kod för verifikation.

Fixade problemet med menyer och mallar.

Uppdateringar.

2014-03-17 - 2014-12-04

03:00

Justeringar och ändringar.

Uppdateringar.

2016-01-01 - 2017-04-15

03:00

Justeringar, ändringar och uppdateringar.

 

52:00

Timmar