Dokument

Dokument

Vad är ett dokument uppbyggt av? - I all sin enkelhet är ett dokument kanske enbart bokstäver, siffror,  ord, meningar, text, stycken, sidor och  till slut bildar det en enhet som i sitt sammanhang har betydelse och överför information från författaren till läsaren.

Det finns enklare sätt att överföra information än att skriva ett dokument. Roligare sätt finns det också. Det som i min mening ger ett dokument dess värde, är att det överför erfarenhet och kunskap, i bästa fall så "talar" dokumenten över tid och rum.


Varför är bra dokument så svåra att skriva? - Jag tror att det kan bero på svårigheten att överföra sammanhanget som dokumentet är skapat för. Och problemet att återskapa förutsättningarna, för den hänsyn till och förståelse av mottagarens behov som kännetecknar bra kommunikation.

Det går att skriva ett dokument på samma sätt som när man ska skriva ett tal.


Enligt klassisk retorik skall ett bra tal innehålla följande delar:

Inventio – Att finna. Talaren samlar stoff och i synnerhet argument pro et contra, ”argument för och emot”.

Dispositio – Att planera. Talaren bestämmer vad talets olika delar ska innehålla.

Elocutio – Att utsäga, att formulera. Talaren fyller dispositionen med innehåll och finner de rätta orden. Man skriver helt enkelt klart talet.


Här är skapandet av dokumentet klart och svårigheten att minnas, framföra och att agera med text blir tydlig. - Jag får hålla mig till den struktur jag byggt upp för att avluta texten. Och det kan i bra dokument uppfattas som ett framförande.

 

Memoria – Att minnas. Man lär sig talet.

Actio – Att framföra, att agera. Talaren försöker på effektivast möjliga sätt att hålla talet inför publik med tydlig röstbehandling, pronuntiatio, och med genomtänkt bruk av gester och mimik.


När texten aktiverar mitt minne och meningarna framför ett budskap - så vill jag läsa, på samma sätt som jag vill höra en bra låt, eller lyssna på en god talare.


"Jag har en dröm,

att en vacker dag skall nationen resa sig och förstå...

att alla människor är skapade lika...

Jag har en dröm,..."


- Martin Luther King -