Resultat

Resultat

Genom att redovisa utgifter, intäkter och nedlagd tid, vill jag visa om detta projekt skapar ett mervärde och resultat. - I mitt fall kommer jag att ge intäkterna till hjälporganisationer.


Det uppskattade värdet har tyvärr sjunkit (2020-01-19) - till ungefär 3 000 SEK.           

Källa: urlspion.se

Utgifter

Datum

Mottagare

Belopp (SEK)

Beskrivning

2012-09-07

LOOPIA

    99,00

Registrering av domän

2012-09-17

.SE

    25,00

Flytt av domän

2012-09-17 - 2019-07-25

One.com

2 462,50

Förnyelse av domän och webbhotell


Summa:

2 586,50

SEK

Intäkter

Datum

Mottagare

Belopp (SEK)

Beskrivning

2013-08-28 - 2021-06-06

Claes Kilgren

Google utbetalningar


Summa:

2 233,84


SEK

Utbetalt stöd

Datum

Mottagare

Belopp (SEK)

Beskrivning

2013-08-29

UNHCR

700

2014-10-23

We Effect

700

We Effect hjälper fattiga att själva bekämpa fattigdom. - http://www.weeffect.se

2018-11-19

UNHCR

1400

Summa:

2800,00


SEK

Nedlagd tid

Datum

Använd tid

Beskrivning

2012-09-06 - 2012-12-23

39:00

Planering och förberedelser

2013-02-04 - 2013-10-05

07:00

Uppdaterade Google Adsense med PIN-kod.

Fixade problemet med menyer och mallar. Diverse mindre uppdateringar.

2014-03-17 - 2014-12-04

03:00

Justeringar och ändringar.

Uppdateringar.

2016-01-01 - 2017-04-15

03:00

Justeringar, ändringar och uppdateringar.

2019-04-19

01:00

Minskade sidor till 5, one.com har ändrat vilkor.

2021-06-06

01:00

Mindre uppdateringar.


54:00

Timmar